Yhä useammassa infektiossa lyhyemmät antibioottikuurit ovat yhtä tehokkaita kuin pidemmät ja niihin liittyy olennaisesti vähemmän haittavaikutuksia kuin pidemmissä kuureissa. Luennolla pureudutaankin tuoreimpaan tietoon antibioottikuurien pituuksiin liittyen sivuten myös lisääntyvää mikrobilääkeresistenssiä, ja mitä nuoren lääkärin täytyisi muistaa huomioida.

Tämä luento on osa NuoriLääkäriPäivät2023 -koulutuskokonaisuutta.

Saat luennosta suoritusmerkinnän ja todistuksen, kun käyt koko luennon läpi ja suoritat siihen liittyvät tehtävät hyväksytysti. Muistathan, että saadaksesi suorituksen, sinun tulee olla kirjautuneena Oppiporttiin.

Tekijät

Annika Luukkainen, LT, infektiosairauksien el, Etelä-Karjalan hyvinvointialue.