Uuvuttaako aivotyö? Luennolta saat konkreettisia vinkkejä työn kognitiivisen ergonomian parantamiseksi, tarpeettoman aivokuorman vähentämiseksi ja työn sujuvoittamiseksi. Luennon jälkeen osallistuja ymmärtää mitä on kognitiivinen ergonomia, ja kuinka sitä voisi lääkärin työssä ja työyhteisöissä kehittää.

Tämä luento on osa NuoriLääkäriPäivät2023 -koulutuskokonaisuutta.

Saat luennosta suoritusmerkinnän ja todistuksen, kun käyt koko luennon läpi ja suoritat siihen liittyvät tehtävät hyväksytysti. Muistathan, että saadaksesi suorituksen, sinun tulee olla kirjautuneena Oppiporttiin.

Tekijät

Sari Käpykangas, Sosiaalipsykologi, YTM, Työterveyslaitos.