Tule luennolle kuulemaan ranteen, olkapään, nikamien ja nilkan murtumista. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan yleisimpien murtumatyyppien operatiivisesti hoidettavat vammat ja valitsemaan potilaan hoitopaikka oikein.

Tämä luento on osa NuoriLääkäriPäivät2022 -koulutuskokonaisuutta.

Saat luennosta suoritusmerkinnän ja todistuksen, kun käyt koko luennon läpi ja suoritat siihen liittyvät tehtävät hyväksytysti. Muistathan, että saadaksesi suorituksen, sinun tulee olla kirjautuneena Oppiporttiin.

Tekijät

Tim Söderlund, LT, akuuttilääketieteen ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, HUS.