NuoriLääkäriPäivien 2020 luennot aiheesta Kognitiiviset vinoumat

Luentokokonaisuuden sisällöt

Kognitiiviset vinoumat

Iivo Hetemäki pureutuu kognitiivisiin vinoumiin: onko inhimillisten virheiden välttäminen mahdollista?

Iivo Hetemäki, LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri ja immunologian tutkija