Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat aivoverenkierohäiriöitä käsittelevät luennot:

  • Kuka maksaa kuntoutuksen? (prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY)
  • Eksote esimerkkinä: Tuki- ja liikuntaelinpotilas: Lääkärille vai fysioterapeutille? (dos., fysiatrian el Markku Hupli)
  • Eksote esimerkkinä: Kotikuntoutus (dos., fysiatrian el Markku Hupli)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto