Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat hoitomuotoja käsittelevät luennot:

  • Fysioterapia (LT, OMT-fysioterapeutti Jani Takatalo, OYS)
  • Terapeuttinen harjoittelu (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Manuaalinen terapia (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Fysikaaliset hoidot (dos., fysiatrian el Eero Kyllönen)
  • Toimintaterapia (toimintaterapeutti Kirsi Tuomikoski, OYS)
  • Kipupsykologia (kipupsykologi Pauliina Soini, OYS)
  • Puheterapia (puheterapeutti Petra Laisalmi, OYS)
  • Apuvälineet (dos., fysiatrian el Timo Pohjolainen, Helsinki Hospital)
  • Ammatillinen kuntoutus (prof., tth el Leena Ala-Mursula, OY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto