Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat tapaturmaista aivovauriota käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (LT, neurologian el Anne Saari, OYS)
  • Kliininen tutkiminen (LT, neurologian el Anne Saari, OYS)
  • Aivovaurioiden kuntoutus (LT, neurologian el Anne Saari, OYS)
  • Ajokyky ja muut erityiskysymykset aivovaurioissa (LT, neurologian el Anne Saari, OYS)

Toimintakyky

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto