Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat lonkan ja polven sairauksia käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (ao., fysiatrian el Päivi Kaukinen, ISY)
  • Kliininen tutkiminen (ao., fysiatrian el Päivi Kaukinen, ISY)
  • Nivelrikon etiologia ja diagnostiikka (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Lonkan ja polven nivelrikon hoito (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Muiden lonkan ja polven sairauksien hoito (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Lonkan ja polven sairauksien kuntoutus (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto