Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat olkapään sairauksia käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY)
  • Kliininen tutkiminen (prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY)
  • Lisätutkimukset (prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY)
  • Kiertäjäkalvosimen sairauksien hoito (prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY)
  • Jäätyneen olkapään hoito (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
  • Olkapään sairauksien kuntoutus (prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto