Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat niska-hartiaseudun sairauksia käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Kliininen tutkiminen (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Lisätutkimukset (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Niskakivun hoidon yleiset periaatteet (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Äkillinen niskakipu (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Krooninen niskakipu (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Whiplashin hoito (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Säteilevän niskakivun hoito (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Thoracic outlet syndrooman hoito (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
  • Niskahartiasairauksien kuntoutus (ao., fysiatrian el Katri Laimi, TY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto