Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat kliinisen fysiatrian perusteita käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (dos., fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Kliininen tutkiminen (ao., fysiatrian el Lotta Kuusinen, TaY)
  • Potilasinformaation periaatteet fysiatriassa (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
  • Kivun arviointi (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
  • Kävelyanalyysi (dos., fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Lihastoiminnan mittaus (prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto