Noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä alkaa jo kouluiässä. Kouluterveydenhoitajat kohtaavat terveystarkastuksissa vuosittain koko ikäluokan ja ovat avainasemassa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä.

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa -kurssilla käydään läpi mielenterveysongelmien riskitekijät ja mielenterveyttä suojaavat tekijät. Kurssilla opit hyödyntämään ennaltaehkäisevää psykoedukaatiota ja muita konkreettisia keinoja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn.

Mielenterveysongelmien kohtaaminen kouluterveydenhuollossa -kurssilla käsitellään yleisimpiä mielenterveysongelmia ja niiden kohtaamista ja tunnistamista kouluterveydenhuollossa. Kurssilla opit tuntemaan erilaisia arvioinnissa hyödynnettäviä kyselylomakkeita. Lisäksi opit antamaan psykoedukaatiota ja käyttämään muita oireita lievittäviä menetelmiä.

Masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus kouluterveydenhuollossa -kurssilla käsitellään masennuksen, ahdistuksen ja itsetuhoisuuden tunnistamista, oireiden arviointia ja niiden lievittämistä. Lisäksi käsitellään jatkohoidon järjestämistä.

Verkkokurssi on suunnattu kouluterveydenhoitajille, mutta soveltuu myös muille ammattiryhmille. Verkkokurssin sisältö painottuu yläkouluikäisiin.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa (Verkkokurssi)
  • Mielenterveysongelmien kohtaaminen kouluterveydenhuollossa (Verkkokurssi)
  • Masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus kouluterveydenhuollossa (Verkkokurssi)