Iso osa terveydenhuollon ammattilaisten osaamisesta pohjautuu käytännön työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. Onnistunut ohjaus työpaikoilla edistää ammattitaidon kehittymistä ja varmistaa laadukkaita ja turvallisia terveydenhuoltopalveluita potilaalle.

Kuuden verkkokurssin Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus tarjoaa tiiviin, mutta kattavan paketin ohjaajana toimiville. Verkkokurssit auttavat ymmärtämään uudistuvaa koulutusta ja sen asettamia vaatimuksia työpaikoilla tapahtuvalle ohjaukselle. Käytännönläheiset tehtävät ja esimerkit antavat työkaluja ohjauksen toteuttamiseen.

Ohjauksen ja oppimisen perusteet -kurssilla opitaan ohjauksen ja oppimisen keskeisimmät käsitteet ja periaatteet. Niiden ymmärtäminen auttaa näyttöön perustuvan ohjauksen ja opettamisen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa -kurssilla selvitetään, mitä osaamisperustaisuudella tarkoitetaan. Lisäksi kurssilla käsitellään osaamisperustaisen ohjauksen toteuttamista terveydenhuoltoalan yksiköissä. Käytännönläheisten tehtävien ja esimerkkien kautta kurssin sisältö yhdistyy työelämästä tuttuihin ohjaustilanteisiin.

Ohjaajana työyhteisössä -kurssilla käsitellään sekä terveydenhuollon yksiköissä tapahtuvan ohjauksen erityiskysymyksiä että ohjaajana kasvamista, osaamista edistävää ohjaajuutta sekä onnistuneen ohjaussuhteen rakentamista. Aktivoivien tehtävien kautta saat uusia ajatuksia ja löydät keinoja, joita voit hyödyntää toimiessasi ohjaajana.

Suunnittele vaikuttava ohjaus -kurssi opettaa selkeän ja konkreettisen mallin, jonka avulla ohjaus- ja koulutustilanteet saadaan linjakkaiksi ja vaikuttaviksi.

Aktivoivat ohjausmenetelmät -kurssilla opit hyödyntämään erilaisia aktivoivia menetelmiä osana ohjaustyötäsi. Käytännönläheiset esimerkit havainnollistavat aihetta ja kurssilla jaetut vinkit voi ottaa heti käyttöön.

Osaamisen arviointi ja palautekeskustelu -kurssin käytyäsi osaat luotettavan arvioinnin ja oppimista tukevan palautteenannon periaatteet. Kurssilla käydään myös läpi onnistuneen ohjauskeskustelun toteuttaminen.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Ohjauksen ja oppimisen perusteet (Verkkokurssi)
  • Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa (Verkkokurssi)
  • Ohjaajana työyhteisössä (Verkkokurssi)
  • Suunnittele vaikuttava ohjaus (Verkkokurssi)
  • Aktivoivat ohjausmenetelmät (Verkkokurssi)
  • Osaamisen arviointi ja palautekeskustelu (Verkkokurssi)