Toimintakyvyn arviointi ja lausuntojen laatiminen on osa lääkärin työtä ja potilaan hyvää hoitoa. Työkyvyttömyyteen liittyvien etuuksien kohdentuminen oikein edellyttää huolellista toimintakyvyn arviointia, potilaan tilanteen kokonaisvaltaista selvittämistä sekä havaintojen ja tutkimustulosten huolellista kirjaamista lausuntoon.

Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa -verkkokurssilla käsitellään potilaan toimintakyvyn arviointia vastaanotolla. Kurssilla käydään läpi toimintakyvyn arvioinnissa huomioitavat asiat ja arvioinnin toteuttaminen käytännössä. Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet -verkkokurssilla kerrataan Kelan työkyvyttömyysetuuksien perusperiaatteet ja opetellaan laatimaan hyvä lausunto työkykyyn liittyvien etuuksien hakemista varten. Vakuutusratkaisut potilaan tukena -teos tarjoaa ajantasaisen tietopaketin lääkäreille potilaan työkyvyttömyyden pitkittymiseen ja työtapaturmiin liittyen.

Koulutuskokonaisuuden verkkokurssit on toteutettu yhteistyössä Kelan kanssa.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet (Verkkokurssi)
  • Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa (Verkkokurssi)
  • Vakuutusratkaisut potilaan tukena (Oppikirja)