Tiedätkö, miten haavat syntyvät ja mikä vaikuttaa niiden paranemiseen? Osaatko hoitaa avointa haavaa? Tiedätkö miten painehaavariskiä arvioidaan ja painehaavojen syntyä ehkäistään?

Haavojen ABC-kurssilla saat perustiedot erilaisista haavoista, haavatuotteista sekä niiden luokittelusta. Opit tunnistamaan erityyppisiä haavoja, ja ymmärrät, mikä vaikuttaa haavojen syntymiseen ja paranemiseen. Avoimen haavan hoidon perusteet -kurssilla käydään läpi haavojen väriluokitus, hoidon ja haavasidoksen valinta sekä ohjaus. Kurssin tavoitteena on tarjota hyvät pohjatiedot avointen haavojen hoitoon. Estä painehaava -kurssilla käsitellään painehaavojen syntyyn vaikuttavat tekijät ja sairaudet. Opit tunnistamaan riskipotilaat ja valitsemaan sekä käyttämään painehaavariskin arvioinnin työkaluja. Lisäksi saat vinkkejä, miten voit ehkäistä painehaavojen syntyä omassa työyksikössäsi koko työyhteisösi kanssa

Koulutuskokonaisuus on suunnattu perusterveydenhuollon haavanhoidon parissa toimiville sairaanhoitajille, lähihoitajille, lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilasille, sekä terveydenhuollon alan opiskelijoille.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Haavojen ABC (Verkkokurssi)
  • Avoimen haavan paikallishoito (Verkkokurssi)
  • Estä painehaava (Verkkokurssi)