Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia. Kokonaisuuteen kuuluvat osa-alueet:

 1. Toimintakyky
 2. Moniammatillisuus
 3. Kiiininen fysiatria:
  • Kliinisen fysiatrian perusteet
  • Niska-hartiaseudun sairaudet
  • Olkapään sairaudet
  • Kyynärpään, ranteen ja käden sairaudet
  • Alaselkäsairaudet
  • Lonkan ja polven sairaudet
  • Nilkan ja jalkaterän sairaudet
  • Aivoverenkiertohäiriöt
  • Tapaturmainen aivovaurio
  • Selkäydinvaurio
  • Etenevät neurologiset sairaudet
  • Kuntoutus muissa sairauksissa
  • Raaja-amputaatiot ja proteesit
  • Hoitomuodot
  • Kuntoutusjärjestelmät ja SOTE

Toimituskunta

LT, professori Jaro Karppinen on fysiatrian erikoislääkäri ja toimii Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Dosentti Katri Laimi toimii fysiatrian kliinisenä opettajana Turun yliopistossa ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

LT, osastonylilääkäri, professori Jari Arokoski on fysiatrian erikoislääkäri ja toimii Helsingin yliopistossa ja HYKS:n fysiatrian klinikassa.

Luennoitsijat

 • Leena Ala-Mursula
 • Jari Arokoski
 • Minna Arvelin
 • Terttu Harju
 • Markku Hupli
 • Mauri Kallinen
 • Päivi Kaukinen
 • Jaro Karppinen
 • Lotta Kuusinen
 • Eero Kyllönen
 • Katri Laimi
 • Petra Laisalmi
 • Marja Mikkelsson
 • Virpi Moilanen
 • Tuomo Pienimäki
 • Timo Pohjolainen
 • Päivi Puolakanaho
 • Maire Räty
 • Anne Saari
 • Pauliina Soini
 • Timo Strandberg
 • Kirsi Tuomikoski
 • Jani Takatalo
 • Aki Vainionpää
 • Satu Winqvist