Hyvä kliininen osaaminen on potilasturvallisuuden perusta. Potilasturvallisuustaidot ovat kuitenkin paljon muutakin. Oppiportin käytännönläheinen koulutuskokonaisuus kokoaa yhteen keskeiset potilasturvallisuuden periaatteet.

Verkkokoulutusten tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta käytännönläheisellä tavalla. Kokonaisuus toimii sekä kertauksena kokeneelle ammattilaiselle että perehdytyksenä tuoreelle työntekijälle. Lisätietomateriaaleista ja linkeistä löytyy syventävää tietoa sitä kaipaaville. Verkkokurssit muodostavat kokonaisuuden, mutta rakenne mahdollistaa myös kurssien suorittamisen yksi kerrallaan.

Kaikilta HUSin palveluksessa olevilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään 1.4.2016 alkaen tehtävään kuuluvana tämän koulutuskokonaisuuden suorittamista. Verkkokoulutus on suoritettava uusien työntekijöiden osalta kuuden kuukauden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta ja HUSin palveluksessa jo olevien henkilöiden osalta 30.8.2017 mennessä. (Johtajaylilääkärin päätös § 15 / 2016 Potilasturvallisuus-verkkokoulutuksen suorittaminen)

Koulutuskokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokoulutuksesta. Kokonaisuuden suoritustieto siirretään automaattisesti HUSin henkilöstön osaamista seuraavaan järjestelmään, kun kaikki kurssit on suoritettu hyväksytysti ja käyttäjä on hyväksynyt tietojen luovutuksen.

Tekijät

Potilasturvallisuus-kokonaisuus on tehty yhteistyössä HUSin potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Johdatus potilasturvallisuuteen (Verkkokurssi)
  • Laiteturvallisuus (Verkkokurssi)
  • Infektioiden torjunta (Verkkokurssi)
  • Turvallinen lääkehoito (Verkkokurssi)
  • Turvallinen potilassiirto (Verkkokurssi)
  • Potilasvahingot ja valvonta (Verkkokurssi)
  • Potilasturvallisuuden raportointi ja seuranta (Verkkokurssi)
  • Vaaratapahtumien raportointi ja korjaavat toimet (Verkkokurssi)
  • Vakavat vaaratapahtumat ja juurisyyanalyysi (Verkkokurssi)