Verivalmisteita käytetään laajasti potilaiden hoidossa ja verensiirron suorittaminen oikein alusta loppuun on oleellinen osa potilasturvallisuutta. Tällä kurssilla opit hallitsemaan verensiirron eri vaiheet ja verensiirron kannalta keskeiset asiat.

Verensiirto on moniammatillista toimintaa, joka edellyttää yhteistyötä ja monenlaista osaamista. Tällä kurssilla opit tuntemaan verensiirron vaiheet verensiirtoon varautumisesta, verensiirtotutkimusten ja valmisteiden tilaamisesta itse toimenpiteeseen. Lisäksi opit keskeiset asiat potilaan voinnin seuraamisesta, verensiirtovasteen arvioimisesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Kurssi tarjoaa tukea käytännön työhön verensiirtojen parissa työskenteleville.

Tekijät

LL, anestesiologian erikoislääkäri Kirsimarja Metsävainio toimii kouluttajalääkärinä KYS:ssa.

LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri ja dosentti Susanna Sainio toimii erikoislääkärinä SPR Veripalvelussa.

Kätilö, sairaanhoitaja YAMK, Johanna Wiksten toimii veriturva-asiantuntijana Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa.

ShYAMK, AmO Tiina Stenman toimii freelancer-koulutussuunnittelijana ja kouluttajana.

KM Heini Radi toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.