Nykypäivänä ihmiset ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistaan ja ravinnon merkityksestä. Myös vitamiinit kiinnostavat ja niitä markkinoidaan mitä moninaisimmilla terveysväittämillä. Monenlaista tietoa aiheesta on kaikkien saatavilla, mutta erilaisten väittämien todenperäisyyttä voi olla joskus hankala selvittää.

Terveydenhuollossa suositusten ja ohjeiden pitää perustua tutkittuun tietoon. Vitamiinien suhteen sekä tiettyjen vitamiinien liikasaanti että puute voi olla terveydelle haitallista, joskus jopa vaarallista. Terveydenhuollon ammattilaisen onkin tärkeää tuntea vitamiinien vaikutukset, käyttötavat sekä turvallisen saannin vähimmäis- ja enimmäismäärät.

Tällä kurssilla saat uusinta tietoa vitamiineista. Kurssilla käydään läpi sekä vitamiinien käyttö ravintolisänä että niiden lääkkeelliset käyttömahdollisuudet. Käytännönläheisten tehtävien kautta opit, kuinka huomioida vitamiinien saanti potilastyössä.

Tekijät

Farmakologian emeritusprofessori Ilari Paakkari.