Miten asiakaspalvelutyö poikkeaa eri kanavissa toisistaan ja mitä asiakaspalvelijan tulee huomioida oman työnsä näkökulmasta?

Kurssilla käsitellään eri asiakaspalvelukanavia, joita terveydenhuollon toimijat käyttävät asiakaspalvelussa. Asiakkaat arvostavat valinnan mahdollisuutta; palvelua toivotaan verkossa, puhelimessa tai kasvokkain asiakkaasta riippuen. Kurssilla käsiteltäviä kanavia ovat mm. puhelin-, verkko-, sähköposti-, chat- ja sosiaalisen median asiakaspalvelu. Vaikka eri palvelukanavia on useita, pätee asiakaspalvelun perusperiaate ja tavoite kaikkiin kanaviin.

Kurssi on kolmas osa koulutuskokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä kolme kurssia ja lopputesti.

Verkkokoulutus on toteutettu yhteistyössä Qreformin ja Suomen Asiakaspalvelusertifioinnin kanssa. Koulutus pohjautuu Asiakaspalvelupassi®- ja Parhaan Palvelun Talo -koulutussisältöihin.

Tekijät

Erikoissairaanhoitaja Nina Lyly toimii aluejohtajana Lääkärikeskus Aava Oy:ssä.

Terveydenhoitaja Katri Patronen toimii Terveyden edistämisen asiantuntijana Järvenpään kaupungin Sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sairaanhoitaja (AMK) Minna Pellikka työskentelee Kustannus Oy Duodecimissa, Kansalaisten sähköisissä palveluissa toimitussihteerinä.