Potilaan hoidon tavoitteena on aina tuottaa hänelle hyötyä; konkreettisen terveyshyödyn tavoittelu on koko järjestelmän tavoite.

Verkkokurssin tavoitteena on kuvata kliinisen toiminnan taloudellisia ulottuvuuksia monipuolisesti lääkärin näkökulmasta. Kurssilla havainnollistetaan miten eri tekijät vaikuttavat hoidon kustannusvaikuttavuuteen.

Tekijät

Martti Kekomäki, Terveydenhuollon hallinnon professori, emeritus (HY).

Heini Radi, KM, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.