Tuberkuloosi on vähenemässä maailmanlaajuisesti, mutta sitä on edelleen paljon Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa sekä Etelä- ja Keski-Aasiassa. Tuberkuloosin mahdollisuus tulisi muistaa kaikilta näiltä alueilta tulevilla maahanmuuttajilla.

Kurssilla käydään läpi tuberkuloosin perus- ja erityispiirteet maahanmuuttajilla. Tutuksi tulevat myös maahanmuuttajien tuberkuloosin terveystarkastuksia koskevat suositukset sekä kulttuurin vaikutus terveyttä, sairautta ja parantamista koskeviin käsityksiin.

Tekijät

LT Iiris Rajalahti on keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri ja toimii Filha ry:ssä ja Tays:n keuhkoklinikassa

Kristiina Salovaara toimii apulaisylilääkärinä Filha ry:ssä

TtM Sirkku Grierson on projektipäällikkö Filha ry:ssä

LL Rauni Ruohonen on keuhkosairauksien erikoislääkäri ja toimii Filha ry:ssä

Th Hanna Aaltonen on tuberkuloosivastuuhoitaja Tyks:n keuhkopoliklinikalla

Niina Laaksonen on Hiv-tukikeskuksen monikulttuurisen hiv-työn suunnittelija

Batulo Essak on Hiv-tukikeskuksen monikulttuurisen hiv-työn suunnittelija

Dos. Eeva Salo on lasten infektiosairauksien erikoislääkäri ja toimii HUS Lastenklinikassa.