Jalkaterveys

Julkaistu 31.10.2016

Teos sisältää tiedot jalkavaivojen tunnistamista ja tutkimisesta, hoitamisesta, kuntoutuksesta ja potilaiden ohjauksesta. Teoksen kautta hahmottuu jalkaterveyden merkitys ja vaikutukset yleisterveydelle sekä jalkoihin liittyvien vaivojen tunnistamisen ja hoidon monipuolisuus sekä vaativuus.

Jalkojen kunnolla on keskeinen merkitys ihmisen jokapäiväiseen elämään. Suurella osalla ihmisistä on jalkavaivoja jossakin elämänvaiheessa ja vaivat lisääntyvät ikääntymisen myötä. Monissa pitkäaikaissairauksissa, kuten nivelreumassa ja diabeteksessa, jalkavaivat ja jaloissa ilmenevät sairauksien oireet ovat yleisiä ja niiden hyvällä hoidolla on tärkeä merkitys.

Jalkaterveys sisältää tiedot jalkavaivojen tunnistamista ja tutkimisesta, hoitamisesta, kuntoutuksesta ja potilaiden ohjauksesta. Teoksen kautta hahmottuu jalkaterveyden merkitys ja vaikutukset yleisterveydelle sekä jalkoihin liittyvien vaivojen tunnistamisen ja hoidon monipuolisuus sekä vaativuus.

Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla tiedot jalkaterveyteen ja jalkasairauksiin liittyvistä perusasioista, alaraajojen anatomiasta ja biomekaniikasta, rakenteellisista ja toiminnallisista ongelmista, yleissairauksien vaikutuksesta jalkoihin sekä omahoidosta. Edellä kuvattu perustietämys luo pohjan jalkaterveyden ja -vaivojen kokonaisvaltaiselle, moniammatilliselle hyvälle hoidolle.

Sisällössä painottuvia näkökulmia ovat jalkaterveyden edistäminen, ehkäisevä hoito, toiminnallinen kuntouttava hoito, toimintakyvyn ja kokonaisterveyden tukeminen sekä moniammatillinen toimintatapa. Teoksessa kuvataan hyvät toimintatavat käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Se on laadittu käytännön työn tueksi kaikille jalkaterveyteen tai -vaivoihin liittyviä tietoja työssään tarvitseville.

Teos on alan ensimmäinen suomenkielinen terveydenhuollon ammattilaisten tarpeita ajatellen laadittu perusteos. Sisältö perustuu alan uusimpaan tutkimustietoon. Sen avulla lisätään paitsi alalla toimivien tietämystä ja osaamista myös ammattilaisten kiinnostusta jalkaterveyteen, jalkavaivojen hoitoon ja hoidon kehittämiseen.

Tekijät

Minna Stolt, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos 2006‒; terveystieteiden tohtori; terveysalan opettajan pedagoginen pätevyys; jalkaterapeutti (AMK).

Anne Flink, Turun yliopistollinen keskussairaala, jalkateräortopedisen yksikön vastuulääkäri 2009‒; ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, lastenkirurgian erikoislääkäri ja kirurgian erikoislääkäri.

Riitta Saarikoski, jalkaterapian lehtori (emerita) Metropolia ammattikorkeakoulu ja sen edeltäjissä vuodesta 1996‒2011; fysioterapian opettaja terveydenhuolto-oppilaitoksissa vuosina 1981‒1996; sairaanhoidonopettaja; terveydenhuollon maisteri; jalkaterapeutti (AMK); lymfaterapeutti.

Petri Väyrynen, fysioterapeutti, erikoistunut jalkaterä ja alaraaja fysioterapiaan; yrittäjä, Aktiivi Fysioterapia Tampere Oy; terveystieteiden maisteri.

Kirjoittajat

 • Anne Flink LL
 • Laura Hartin-Kouhia fysioterapeutti, lymfaterapeutti
 • Lotta Holm fysioterapeutti
 • Vesa Juutilainen LL
 • Hannu Järveläinen LKT, prof.
 • Pia Kallio jalkaterapeutti AMK
 • Markku Kauppi LT, prof.
 • Lotta Korventausta fysioterapeutti
 • Helena Leino-Kilpi THT, prof.
 • Jyri Lepistö LT, ortopedi
 • Leena Leppänen fysioterapeutti
 • Raija Marjakangas jalkojenhoitaja
 • Taisto Mäkelä apuvälineteknikko
 • Tomi Nousiainen LL
 • Riitta Saarikoski THM, jalkaterapeutti AMK
 • Eva Saarinen LT
 • Jukka Saarinen LT, dos.
 • Hanna Sinikumpu jalkaterapeutti AMK
 • Minna Stolt TtT, jalkaterapeutti AMK
 • Teemu Talvitie jalkaterapeutti AMK
 • Anna-Leena Tapio jalkaterapeutti AMK
 • Pirkka Vikatmaa LT, dos.
 • Otso Virrantaus LL, jalkaterapeutti AMK
 • Petri Väyrynen TtM, fysioterapeutti
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

764 artikkelia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat, jalkaterapeutit, fysioterapeutit ja opiskelijat

ISBN

978-951-656-655-2

Painetun kirjan sisällysluettelo

Arviot

/ 11 arviota