Myrkyttyykö sydän?

Julkaistu 30.10.2017

Luentokokonaisuus on taltioitu Suomen Kardiologisen seuran kevätkokouksessa Kuopiossa maaliskuussa 2017. Taltioidun session aihe on dopingaineiden, luontaistuotteiden ja päihteiden vaikutus sydämen toimintaan. Luentokokonaisuus sisältää kolme kestoltaan 16-25 minuutin mittaista luentoa:

1. Doping ja sydän. Mika Lehto, kardiologian erikoislääkäri.

2. Luontaistuotteet ja sydän. Mikko Parry, sisätautien erikoislääkäri, kardiologian eval.

3. Päihteet ja sydän. Robert Masar, kardiologian erikoistuva lääkäri.

Tekijät

Mika Lehto, kardiologian erikoislääkäri, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

Mikko Parry, sisätautien erikoislääkäri, kardiologian eval, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

Robert Masar, kardiologian eval, KYS-Sydänkeskus

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Videoluennot 3 kpl

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, ja alan opiskelijat

Arviot

/ 1 arvio