Kuntoutus muissa sairauksissa

Julkaistu 20.4.2017

Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat muiden sairauksien kuntoutusta käsittelevät luennot:

  • Reumasairaudet (prof, fysiatrian el Marja Mikkelsson, TaY)
  • Sydän- ja verisuonitaudit (LT, sisätautien ja neurologian el Maire Rantala, EPSHP)
  • Fibromyalgia (ao., fysiatrian el Päivi Kaukinen, ISY)
  • Myofaskiaalinen kipu (dos., fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • CRPS (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Neuropaattinen kipu (dos, fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
  • Keuhkosairaudet (prof., keuhkosairauksien el Terttu Harju, OY)
  • Palovammat (dos., fysiatrian el Timo Pohjolainen, Helsinki Hospital)
  • Geriatrinen kuntoutus (prof., geriatrian el Timo Strandberg, HY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Luentovideo

Laajuus

9 videota, yhteensä 135 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät

Arviot

/ 1 arvio