Aivoverenkiertohäiriöt

Julkaistu 20.4.2017

Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat aivoverenkierohäiriöitä käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (LT, neurologian el Virpi Moilanen, OYS)
  • Kliininen tutkiminen (LT, neurologian el Virpi Moilanen, OYS)
  • Aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutus (LT, neurologian el Virpi Moilanen, OYS)
  • Moniammatillisen tiimin rooli (LT, neurologian el Virpi Moilanen, OYS)
  • Ajokyky ja muut erityiskysymykset aivoverenkiertohäiriöissä (LT, neurologian el Virpi Moilanen, OYS)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Luentovideo

Laajuus

3 videota, yhteensä 21 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.