Nilkan ja jalkaterän sairaudet

Julkaistu 20.4.2017

Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat nilkan ja jalkaterän sairauksia käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (LT, OMT-fysioterapeutti Jani Takatalo, OYS)
  • Kliininen tutkiminen (LT, OMT-fysioterapeutti Jani Takatalo, OYS)
  • Nilkan ja jalkaterän sairauksien hoito (LT, OMT-fysioterapeutti Jani Takatalo, OYS)
  • Nilkan ja jalkaterän sairauksien kuntoutus (LT, OMT-fysioterapeutti Jani Takatalo, OYS)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Luentovideo

Laajuus

4 videota, yhteensä 37 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät

Arviot

/ 2 arviota