Alaselkäsairaudet

Julkaistu 20.4.2017

Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat alaselkäsairauksia käsittelevät luennot:

 • Anamneesi (ao, fysiatrian el Lotta Kuusinen, TaY)
 • Kliininen tutkiminen (ao, fysiatrian el Lotta Kuusinen, TaY)
 • Lisätutkimukset (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Kasvavan selkäongelmat ja niiden hoito (dos., fysiatrian el Katri Laimi, TY)
 • Selkäkivun hoidon yleiset periaatteet (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Akuutin selkäkivun hoito (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Pitkittyneen selkäkivun hoito (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Kroonisen selkäkivun hoito (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Toipumista hidastavat tekijät (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Iskiaksen hoito (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Spinaalistenosin hoito (dos., fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
 • Muiden spesifisten sairauksien hoito (dos., fysiatrian el Jari Arokoski, ISY)
 • Selkäsairauksien kuntoutus (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)
 • Yksilöllisen riskiprofiilin arvioon perustuva selkäkuntoutus (prof., fysiatrian el Jaro Karppinen, OY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Luentovideo

Laajuus

14 videota, yhteensä 120 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät

Arviot

/ 3 arviota