Kyynärpään, ranteen ja käden sairaudet

Julkaistu 20.4.2017

Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat kyynärpään, ranteen ja käden sairauksia käsittelevät luennot:

  • Anamneesi (ao., fysiatrian el Päivi Kaukinen, ISY)
  • Kliininen tutkiminen (ao., fysiatrian el Päivi Kaukinen, ISY)
  • Tenosynoviittien ja peritendiniittien hoito (ao, fysiatrian el Lotta Kuusinen, TaY)
  • Epikondyliitin hoito (dos., fysiatrian el Tuomo Pienimäki, Kela Oulu)
  • Rannekanavaoireyhtymän hoito (ao., fysiatrian el Päivi Kaukinen, ISY)

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Luentovideo

Laajuus

5 videota, yhteensä 69 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät

Arviot

Sisältöä ei ole arvioitu.