Toimintakyky

Julkaistu 20.4.2017

Fysiatrian erikoisalan tavoitteena on potilaan toimintahäiriöiden tai toimintakyvyn alenemisen ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus. Kuntoutus ajatellaan moniammatillisena prosessina, jonka potilas itse toteuttaa ammattilaisten, perheen ja ystävien johdolla ja tuella.

Fysiatria ja kuntoutus -luentokokoelma sisältää 110 videoluentoa, jotka ovat kestoltaan 5-30 minuuttia.

Tämä osio sisältää seuraavat toimintakykyä käsittelevät luennot:

 • Kuntoutuksen peruskäsitteet, prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY
 • Toimintakyvyn määritelmät, prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY
 • Toimintakyvyn arvioinnin perusteet, prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY
 • Fysioterapeutin tekemä toimintakyvyn arviointi, fysioterapeutti Minna Arvelin, OYS
 • Toimintaterapeutin tekemä toimintakyvyn arviointi, toimintaterapeutti Kirsi Tuomikoski, OYS
 • Lääkärin tekemä toimintakyvyn arviointi, ao., fysiatrian el Lotta Kuusinen, TaY
 • Toimintakyky ja työ, prof., tth el Leena Ala-Mursula, OY
 • ICF:n perusteet, prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY
 • ICF-luokittelun esimerkkejä, prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY
 • ICF:n käyttö kuntoutuksessa, prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY
 • B-lausunnot, dos., fysiatrian el Tuomo Pienimäki, Kela Oulu
 • Muut lausunnot, dos., fysiatrian el Timo Pohjolainen, Helsinki Hospital
 • Kuntoutussuunnitelman keskeiset asiat, prof., fysiatrian el Mauri Kallinen, OY
 • Kuntoutussuunnitelma tuki- ja liikuntaelin potilailla, prof., fysiatrian el Marja Mikkelsson, TaY
 • Kuntoutussuunnitelma neurologisilla potilailla, LT, neurologian el Anne Saari, OYS

Toimituskunta

prof., fysiatrian el Jaro Karppinen Oulun yliopisto

prof., fysiatrian el Jari Arokoski, Helsingin yliopisto

ao., fysiatrian el Katri Laimi, Turun yliopisto

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Luentovideo

Laajuus

15 videota, yhteensä 177 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, lääketieteen opiskelijat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, kuntoutusohjaajat, sosiaalityöntekijät

Arviot

/ 5 arviota