Säteilysuojelu terveydenhuollossa

Julkaistu 7.2.2020

Turvallinen säteilyn käyttö edellyttää, että säteilyn käyttöön osallistuvilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on tehtäviin vaadittava osaaminen ja säteilysuojelukoulutus.

Säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvien ammattihenkilöiden tulee saada säännöllistä säteilysuojelun täydennyskoulutusta. Säteilysuojelu terveydenhuollossa -verkkokoulutus on tarkoitettu työssään säteilyn käyttöön osallistuvalle tai välillisesti säteilyn kanssa tekemisissä olevalle terveydenhuollon henkilöstölle.

Verkkokoulutuksen sisältö vastaa Säteilyturvakeskuksen ST 1.7 suosituksia täydennyskoulutuksesta ja koulutuksella voidaan suorittaa osia täydennyskoulutusvelvoitteesta eri ammattiryhmille. Sisältö on uudistetun säteilylainsäädännön (859/2018) mukainen. Säteilysuojelukoulutus sisältää kahdeksan verkkokurssia lopputesteineen, joista saa todistuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen. Käyttäjä voi valita koulutuskokonaisuudesta ammattiroolin pohjalta juuri hänelle kohdennetut verkkokoulutukset tai suorittaa koko koulutusohjelman.

Verkkokoulutukset on toteutettu yhteistyössä säteilyn käyttöön osallistuvien terveydenhuollon asiantuntijoiden sekä Qreformin kanssa.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen (Verkkokurssi)
  • Säteilysuojelun perusteet (Verkkokurssi)
  • Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Lähettävä lääkäri (Verkkokurssi)
  • Kuvantamistutkimusten perusteltu käyttö (Verkkokurssi)
  • Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Röntgenhenkilökunta (Verkkokurssi)
  • Säteily isotooppilääketieteessä, perustaso (Verkkokurssi)
  • Säteily isotooppilääketieteessä, vaativa taso (Verkkokurssi)
  • Sädehoito, perustaso (Verkkokurssi)
  • Sädehoito, vaativa taso (Verkkokurssi)
Avaa koulutuskokonaisuus

Oppimateriaali

Koulutuskokonaisuus

Laajuus

550 minuuttia

Kohderyhmä

Säteilyn kanssa tekemisissä olevat terveydenhuollon ammattihenkilöt

Erikoistumispisteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt kokonaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: alat (tuntimäärä): Säteilysuojelukoulutus, kaikki erikoisalat (8).

Arviot

/ 15 arviota