Lääkehoito

Julkaistu 19.1.2015

Hyvin toteutettu lääkehoito parantaa ja lievittää oireita, ylläpitää potilaan työ- ja toimintakykyä ja pidentää elämää. Hoitotavoitteen saavuttaminen edellyttää lääkkeiden vaikutusten tuntemista, lääkehoidon tarpeen huolellista arviointia, jatkuvaa potilasohjausta sekä lääkärin tai hoitajan ja potilaan kiinteää yhteistyötä.

Lääkärin pitää ymmärtää lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä, jotta hän voi järkevällä tavalla yhdistää tiedot sairauden etiologiasta, mekanismeista ja oireista lääkeaineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin sekä ottaa huomioon kunkin potilaan yksilölliset ominaisuudet. Lääkehoidon vaikuttavuus riippuu suuresti yksittäisen potilaan sitoutumisesta hoitoon. Potilaan tulee ymmärtää, mitä lääkehoitoa hänelle annetaan ja miksi. Välttämättömän tiedon ymmärtämisen varmistamisessa ammattilainen on avainasemassa.

Lääkehoito-koulutuskokonaisuudessa käydään läpi iäkkäiden potilaiden lääkehoidon erityispiirteitä, lääke- ja lääkitysturvallisuutta sekä lääkkeiden väärin- ja liikakäyttöön liittyviä ongelmia havainnollisten verkkokurssien avulla.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Vanhusten lääkehoito (Verkkokurssi)
  • Lääkkeiden liikakäyttö (Verkkokurssi)
  • Turvallinen lääkehoito (Verkkokurssi)
  • Farmakologia ja toksikologia (Oppikirja)
  • Lääkkeiden yhteisvaikutukset (Verkkokurssi)
Avaa koulutuskokonaisuus

Oppimateriaali

Koulutuskokonaisuus

Laajuus

Verkkokurssit 4 h + kirja 1095 s.

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Erikoistumispisteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutuskokonaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: Päätös HY16/275, alat (tuntimäärä): Geriatria (4), Psykiatria / runkokoulutus (4).

Arviot

/ 36 arviota