Potilaslämmittimet

Julkaistu 27.2.2018

Potilaslämmittimillä ehkäistään hypotermiaa ja lämmitetään jäähtynyttä potilasta.

Potilaan ulkoiset, kajoamattomat lämmityslaitteet – lämpöpuhaltimet, sähköiset lämmityselementin ja itselämpiäviät peitteet – ovat käytössä päivystysosastoilla, ensihoidossa, vuodeosastoilla teho- ja valvontaosastoilla sekä leikkaussaleissa ja heräämöissä. Potilaslämmittimiä käytetään normotermian säilyttämiseen ja palauttamiseen.

Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytettäviin laitteesiin, tutustua laitteen ominaisuuksiin ja osata käyttää kyseistä laitetta vaatimustason mukaisesti. Potilaslämmittimien käyttäjän tulee ymmärtää hoidon vaikutukset potilaan elintoimintoihin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille potilaslämmittimiä käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille. Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Aineistossa on ohjeet näyttöön sisältyvistä asioista.

Potilaslämmittimet-laiteajokortti on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet TYKS:n asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Miika Jäppinen, ensihoitaja

Mika Karjalainen, sairaanhoitaja, ylempi AMK

Pekka Pölönen, LL

Kirjoittajat

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 8 arviota