Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet

Julkaistu 5.10.2018 • Päivitetty 9.6.2020

Hengityksen tukihoidon tavoitteena on riittävä happeutuminen ja keuhkotuuletus. Turvallisen hoidon edellytys on, että hoitoa toteuttavilla ammattilaisilla on tarvittavat tiedot hengityksen fysiologiasta, hengityselinten anatomiasta, eri laitteiden toimintaperiaatteista, hengityslaitehoitoon liittyvistä haitoista sekä muista käytössä huomioon otettavista asioista.

Koulutuksen avulla opit perustiedot kajoamattomista ja kajoavista hengitystä tukevista menetelmistä sekä opit ymmärtämään hengityslaitteiden säätöjen taustalla olevat toimintaperiaatteet. Aineistossa kuvataan erilaisten kajoamattomien ja kajoavien hengityksen tukihoidon laitteiden käyttöä niin, että tietoa voi soveltaa eri laitevalmistajien laitteisiin.

Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet -kokonaisuus jakaantuu kolmeen eri osaan:

  1. Hengitysfysiologia ja hengityselinten anatomia
  2. Kajoamattoman hoidon laitteet (verkkotentit julkaistu 9.6.2020)
    • Hengityksen suurivirtauksisen tukihoidon laitteet
    • Hengityksen painetukihoidot: CPAP ja kaksoispaineventilaatio
  3. Kajoavan hoidon laitteet

Aineisto ei sisällä hoito-ohjeita. Hoito-ohjeita on Duodecimin muissa teoksissa ja toimipaikkakohtaisissa aineistoissa. Laitteen käyttäjän tulee aina perehtyä omassa yksikössään käytössä oleviin korvaushoidon laitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä laitevalmistajien ohjeisiin.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa. Koulutus on tarkoitettu kaikille näitä laitteita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille.

Tekijät

Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laiteajokorttiverkkokoulutusta. Tämän osuuden tuottamiseen on osallistunut kaikkien yliopistosairaaloiden asiantuntijoita. Tarkemmat tiedot aineiston toimittajista ja kirjoittajista löytyvät kunkin osion aloitussivulta.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

3–4 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 85 arviota