Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet

Julkaistu 5.10.2018

Kajoavat hengityslaitteet -aineisto nyt käytettävissä, täydennyksiä tulossa vuoden 2019 aikana.

Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet -verkkokoulutuksessa kuvataan kajoavien sekä erilaisten hengitystä tukevien laitteiden käyttöä niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri laitevalmistajien laitteisiin.

Tämä kokonaisuus jakaantuu kolmeen eri osaan: Ensimmäisessä osassa käsitellään laitteiden käyttöperiaatteita sekä hengitysfysiologiaa ja hengityselinten anatomiaa. Toisessa osassa kuvataan niiden laitteiden käyttöä, joilla tuetaan potilaan hengitystä hengitysteihin kajoavalla hoidolla. Kolmannessa osassa käsitellään laitteita, joita käytetään hengitysteihin kajoamattoman hoidon yhteydessä. Kajoamattomien laitteiden osuus valmistuu kevätkaudella 2019.

Hengityksen tuki- ja korvaushoitoa antavien ja laitteita käyttävien tulee ymmärtää hengityksen tukemiseen ja hengityslaitehoitoon johtavat syyt ja hoidon perusteet, tuntea keuhkoja säästävän hoidon periaatteet sekä osata toteuttaa ja seurata hoitoa. Aineisto ei sisällä hoito-ohjeita. Hoito-ohjeita on Duodecimin muissa teoksissa ja toimipaikkakohtaisissa aineistoissa.

Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössään käytössä oleviin korvaushoidon laitteisiin ja niiden ominaisuuksiin sekä laitevalmistajien ohjeisiin.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa. Koulutus on tarkoitettu kaikille näitä laitteita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille.

Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laiteajokorttiverkkokoulutusta. Nyt julkaistun aineiston vastuullisina tuottajina ovat toimineet TAYS:n ja OYS:n asiantuntijat.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 6 arviota