Verenpesulaite

Julkaistu 9.1.2018

Verenpesulaitteen toiminta- ja käyttöperiaatteiden ymmärtäminen mahdollistaa laitteen turvallisen käytön.

Aineistossa kuvataan verenpesulaitteiden käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri merkkisiin verenpesulaitteisiin. Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössään käytössä oleviin verenpesulaitteisiin ja niiden ominaisuuksiin.

Laitteen käytön edellytyksenä on nesteen- ja verensiirron sekä massiivisen verenvuodon korvauksen periaatteiden tunteminen.

Verkkokoulutus on suunnattu leikkaussalihoitajille, anestesiahoitajille, anestesialääkäreille, kirurgeille sekä laitteita käyttäville lääkintävahtimestareille.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa. Aineistossa on ohjeet näyttöön sisältyvistä asioista.

Verenpesulaite on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet TYKS:n asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittaja

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Kirjoittajat

Toni Hentula, ensihoitaja AMK

Ville-Veikko Hynninen, LT

Marko Antti Peltoniemi, LT

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 1 arvio