Valvontamonitorit

Julkaistu 9.1.2018

Valvontamonitorin käytön osaaminen mahdollistaa potilaan elintoimintojen muutosten nopean havaitsemisen ja oikean tulkinnan sekä tarvittavan hoidon oikea-aikaisen toteuttamisen, vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan.

Valvontamonitoria käyttävän tulee osata omassa yksikössä käytössä oleva laitteen perustoiminnot, kuten käytön aloitus ja lopetus, hälytykset, tietojen tulkinta, tietojen tallentaminen ja saadun informaation tulkinta, häiriötilanteiden tunnistaminen ja toiminta.

Aineistossa kuvataan valvontamonitorien toimintatapa ja käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan eri merkkisiin valvontalaitteisiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille valvontamonitoreita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille. Aineisto muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, joihin kuhunkin liittyy oma verkkotentti ja ohjeet näytöstä.

  • Perusmonitorointi-osuudessa kuvataan monitorin käytön yleisperiaatteet ja perustason monitorointiin sisältyvät asiat.
  • Valvontataso-osuudessa käsitellään valvontaosastoilla ja teho-osastoilla tavanomaisesti monitoroitavat parametrit.
  • Anestesiamonitorointi-osuus sisältää tavanomaiseen anestesiavalvontaan valvontatason-osuuden parametrien lisäksi kuuluvat parametrit.

Aineistoa täydentävät erityistilanteissa monitoroitavien parametrien osuus. Tähän osuuteen ei liity verkkotenttiä, annettavista näytöistä on laadittu ohjeita.

Koulutuksesta suoritetaan työtehtävien mukaisesti joko pelkästään perusmonitorointi-osuus tai tarpeen mukaan toinen tai molemmat muut osuudet.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Valvontamonitorit on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet HUS:n ja TYKS:n asiantuntijat.

Tekijät

Toimittajat

Johanna Kaartinen, LT

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Marko Kivioja, sairaanhoitaja

Kirjoittajat

Heikki Antila, LKT, dos.

Tanja Blomberg, sairaanhoitaja

Tom Bäcklund, LL

Jani Glad, sairaanhoitaja

Marko Kivioja, sairaanhoitaja

Tanja Liukas, sairaanhoitaja, kätilö

Tuuli Majakero, sairaanhoitaja AMK, tradenomi AMK

Jussi Pirneskoski, LL

Kirsti Saarela, sairaanhoitaja

Johnny Söderblom, sairaanhoitaja

Markus Talka, sairaanhoitaja

Tuukka Tikka, sairaanhoitaja

Hanna Vilppunen, sairaanhoitaja

Maria Östberg, sairaanhoitaja

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 28 arviota