Kannettavat lääkeannostelijat

Julkaistu 5.4.2018

Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen kannettavien annostelulaitteiden avulla edellyttää laitteen ominaisuuksien tuntemista ja toimintojen hallintaa.

Kannettavia lääkeannostelijoita käytetään ensisijaisesti kipulääkkeiden ja puudutteiden annosteluun, mutta niitä voidaan käyttää myös muiden lääkkeiden annostelussa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka toteuttavat lääkehoitoa kannettavilla annostelulaitteilla. Aineistossa kuvataan kannettavien lääkeannostelijoiden käyttö niin, että tietoa pystyy soveltamaan erimerkkisiin lääkeannostelijoihin. Laitteen käyttäjän pitää perehtyä toimintayksikössä käytettäviin kannettaviin lääkeannostelijoihin, niiden ominaisuuksiin ja laitetoimittajan antamiin ohjeisiin.

Aineisto jakaantuu neljään osaan, jotka ovat

  • kannettavien lääkeannostelijoiden toiminta- ja käyttöperiaatteet
  • potilasohjatut lääkeannostelijat (PCA)
  • elastomeeriset lääkeannostelijat
  • ruiskupumppumalliset kannettavat lääkeannostelijat.

Verkkotentti koostuu neljästä edellä esitetyn jaottelun mukaisesta tentistä.

Aineistossa ei käsitellä tavanomaista lääke- ja infuusioannosteluun tarkoitettua elektronista ruiskupumppua eikä insuliinipumppuja.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Kannettavilla annostelijoilla lääkehoitoa toteuttavilla henkilöillä tulee olla suoritettuna lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe). Suoritukseen kuuluvat teoriaosuudesta vähintään lääkehoidon osaamisen perusteet ja suonensisäinen lääke- ja nestehoito näyttöineen. Potilaan kivunhoidon aikaisen voinnin seurannan, kivun arvioinnin ja näiden kirjaamisen tulee olla perusteiltaan tuttua.

Kannettavat lääkeannostelijat on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet TYKS:n ja Päijät-Hämeen keskussairaalan asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Kirjoittajat

Päivi Kuusisto, sairaanhoitaja AMK

Helena Kohonen, sairaanhoitaja

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 15 arviota