Imulaitteet

Julkaistu 9.1.2018

Imulaitetta käyttävän tulee osata valita oikea imulaite potilaan tarpeen ja käyttötilanteen mukaan sekä toteuttaa imu turvallisesti.

Imulaitteilla poistetaan eritteitä tai nesteitä potilaan hengitysteistä, onteloista tai leikkausalueelta. Imulaitteet poikkeavat toisistaan käyttötarkoituksen mukaan.

Imujen turvallisen suorittaminen edellyttää, että imulaitetta käyttävä osaa säätää laitteen imutehoa sekä tunnistaa laitteen käyttöön liittyvät riskit ja vaaratekijät.

Aineistossa kuvataan imulaitteiden käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä erikseen

  • hengitystieimulaitteita
  • pleuraimulaitteita
  • kirurgisia imulaitteita.

Kullekin imulaiteryhmälle on oma verkkotenttinsä ja näytön ohjeet.

Imulaitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytössä oleviin laitteisiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille imulaitteita käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille. Tässä aineistossa ei käsitellä kotihoidossa käytettäviä imulaitteita.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Imulaitteet on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutusverkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet TYKS:n asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittaja

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja

Kirjoittajat

Jani Naumanen, sairaanhoitaja AMK

Ann Planting, erikoissairaanhoitaja

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

1–2 tuntia

Kohderyhmä

Lääkärit, sairaanhoitajat sekä muut sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa työskentelevät hoitotyön ammattilaiset

Arviot

/ 37 arviota