Yleistilan laskun syiden selvittely ja jatkohoidon suunnittelu

Julkaistu 19.5.2021

Yleistilan lasku on yleinen ja huonoennusteinen päivystyskäynnin syy. Sen taustalla on monenlaisia syitä. Akuutin sairauden lisäksi myös muut taustalla vaikuttavat asiat vaativat huomiota.

Ikääntyminen ja sairauksien kerääntyminen heikentävät elimistöä ja toimintakykyä siten, että yhä pienemmät tekijät riittävät laukaisemaan äkillisen sairaalahoidon tarpeen. Tämän kurssin suoritettuasi osaat tutkia kokonaisvaltaisesti iäkkään potilaan, joka tulee vastaanotolle heikentyneen yleistilan vuoksi. Tällä kurssilla esitetyllä järjestelmällisellä arvioinnilla ja seulontatesteillä voit päästä alustavaan käsitykseen iäkkään kokonaistilanteesta ja tunnistaa ne iäkkäät, joiden tilanne vaatii syvällisempää kartoittamista akuuttihoitojakson jälkeen.

Tekijät

Akuuttilääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri Janne Alakare työskentelee Espoon sairaalassa geriatrisella päivystysosastolla.

Geriatrian tenure track -professori Esa Jämsen työskentelee Tampereen yliopistossa ja Taysissa.

Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Johanna Tulonen-Tapio toimii päätoimittajana Kustannus Oy Duodecimissa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

70 minuuttia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon lääkärit, päivystystyötä tekevät lääkärit ja lääketieteen opiskelijat sekä sairaanhoitajat.

Arviot

/ 1027 arviota