Ohjauksen ja oppimisen perusteet

Julkaistu 9.3.2020

Mitä oppimisessa tapahtuu ja miten siihen voi vaikuttaa? Mitä tarkoittaa lähikehityksen vyöhyke, konstruktivismi tai reflektio?

Tällä kurssilla opit ohjauksen ja oppimisen keskeisimmät käsitteet ja teoriat. Niiden ymmärtäminen auttaa näyttöön perustuvan ohjauksen ja opettamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi opit, kuinka oppimista tukeva ohjaustilanne on mahdollista toteuttaa jopa yhden minuutin aikana.

Tekijät

LL, Daniel Folger, toimii osa-aikaisena lääketieteellisen opettamisen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistolla kliinisen terveyskeskustyön ohessa.

LT, lääke-epidemiologian dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Arja Helin-Salmivaara, toimii yleislääketieteen koulutusylilääkärinä HUSn perusterveydenhuollon yksikössä. Lääkärikouluttajan erityispätevyys.

LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Outi Kortekangas-Savolainen, yliopistopedagogiikan laajat opinnot ja opettajan laaja-alainen kelpoisuus. Lääkärikouluttajan erityispätevyys. Työnohjaaja. Toimi pitkään Koulutuksen kehittämisyksikön johtajana Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntija Oppiportissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset, jotka ohjaavat tai kouluttavat työssään

Arviot

/ 391 arviota