Tietosuoja terveydenhuollossa

Julkaistu 21.12.2017 • Päivitetty 4.12.2020

Hyvä tietosuojaosaaminen terveydenhuollon toiminnassa hyödyttää kaikkia: työntekijöitä, organisaatiota ja asiakasta (potilasta).

Kurssilla tutustutaan tietosuojan ja salassapitovelvollisuuden käsitteisiin ja kerrotaan, miksi tietosuoja on potilastyössä erityisen tärkeää. Kurssilla opastetaan potilastietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja kerrotaan, mitkä ovat potilaan oikeudet potilasrekisterin käsittelyssä. Kurssi tarjoaa myös käytännön tietoturva- ja tietosuojavinkkejä, joista on hyötyä työtehtävien hoitamisen lisäksi jokapäiväisessä elämässä.

Tekijät

Tietosuoja-asiantuntija Ari Andreasson, Suomen tietosuojapalvelut Oy.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 17132 arviota
Ajattelin aktiivisesti omaa toimintaani työssäni. Hyvä palauttaa välillä mieleen tietoturvaan liittyvät asiat.
Selkeät käytännön esimerkit, joista voi hyvinkin olla hyötyä tulevaisuudessa.
Erinomainen perustieto, havainnollinen ja sopivan mittaiset asiakokonaisuudet. Näiden johdosta asiasisältö oli helppo omaksua.
Laittaa taas pohtimaan omia toimintatapojaan tilannekohtaisissa ja ei niin selkeissä tilanteissa.