Johdanto rokotuksiin

Julkaistu 5.11.2018

Opi perusasiat rokotteiden toimintaperiaatteista ja erilaisista rokotetyypeistä.

Kurssilla esitellään rokotteiden toimintaperiaatteet ja erilaiset rokotetyypit. Lisäksi perehdytään rokottamisen hyötyihin ja haittoihin.

Kurssi on osa Rokotukset-koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä Meilahden kolmiosairaalassa ja vetää HYKS:n infektioidentorjuntayksikköä.

Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Tea Nieminen toimii HYKS:n Lastenklinikalla.

LT Hanna Nohynek toimii ylilääkärinä ja rokotetutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 1071 arviota
Koko kurssi oli erittäin kiinnostava ja mukaansatempaava!
Rokotteista saatava kattava ja hyvin tiivistetty tietopaketti.
Kannattaa käydä suorittamassa tämä kurssi. Siitä saa paljon tietoa, jota voi hyödyntää omassa työssä.