Lasten EKG:n tulkinta

Julkaistu 5.6.2018

Lapsen EKG:n tulkinta on haasteellista, koska EKG muuttuu kasvun myötä. Suurimmat muutokset tapahtuvat imeväisiässä. Iänmukaisten viitearvojen käyttäminen ja järjestelmällinen analyysi helpottavat tulkintaa.

Kurssilla tutustutaan lasten EKG:n tulkintaan ja erityispiirteisiin, käydään läpi miten lapsen EKG muuttuu iän myötä ja millaisia ovat normaalin rytmin variaatiot ja rytmihäiriöt. Lisäksi käsitellään synnynnäisiin sydänvikoihin liittyviä EKG-muutoksia. Kurssin sisältämien potilasesimerkkien avulla voi harjoitella eri-ikäisten lasten EKG:n tulkintaa.

Tekijät

LT, dosentti Tuija Poutanen on lastentautien ja lastenkardiologiaan erikoislääkäri ja toimii apulaisylilääkärinä TAYS:n Lasten sydänpoliklinikalla.

LL, lastentautien ja lastenkardiologian erikoislääkäri Anita Hiippala, toimii osastonlääkärinä HUS:n Lastenklinikan sydäntutkimusyksikössä.

LT, dosentti Pekka Raatikainen on kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksessa.

LT Hannu Parikka on kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri ja toimii HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksessa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

Lasten kanssa työskentelevät lääkärit ja alan opiskelijat

Erikoistumispisteet

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön ammatillinen jatkokoulutustoimikunta on hyväksynyt verkkokoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: päätös UTA19/006, alat (tuntimäärä): Kardiologia (3), Lastentaudit (3), Sisätaudit (3), Terveydenhuolto (3), Yleislääketiede (3).

Arviot

/ 208 arviota
Erinomainen kurssi perusasioista kaikille, jotka jossain vaiheessa joutuvat kohtaamaan lapsen EKG:n eli kaikille avoterveydenhuollon lääkäreille, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa toimiville sekä lastenlääkäreiksi aikoville.
Kurssi oli todella kattava, mutta toteutettu selkeästi ja johdonmukaisesti.
Sain paljon "ahaa"-elämyksiä ja vanhoja oppeja muistui mieleen.