Kliinikon terveystaloustiedettä

Julkaistu 21.12.2016 • Päivitetty 7.9.2020

Potilaan hoidon tavoitteena on aina tuottaa hänelle hyötyä; konkreettisen terveyshyödyn tavoittelu on koko järjestelmän tavoite.

Verkkokurssin tavoitteena on kuvata kliinisen toiminnan taloudellisia ulottuvuuksia monipuolisesti lääkärin näkökulmasta. Kurssilla havainnollistetaan miten eri tekijät vaikuttavat hoidon kustannusvaikuttavuuteen.

Tekijät

Martti Kekomäki, Terveydenhuollon hallinnon professori, emeritus (HY).

Heini Radi toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit ja lääketieteen opiskelijat

Arviot

/ 746 arviota
Muistutti ajattelemaan potilasvalinnan merkitystä hoidoissa.
Perusterveydenhuollon lääkärinä: oikeiden hoitojen valitseminen oikeille potilaille turvallisesti tuhlailematta.