Keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto ja käyttö

Julkaistu 22.12.2015

Keskuslaskimokatetrin laitossa ja käytössä on tärkeää osata käsitellä keskuslaskimokatetreja aseptisesti oikein. Katetriperäisten infektioiden torjunta koostuu useasta osatekijästä katetrin laitossa ja hoidossa.

Kurssilla opitaan perusasiat keskuslaskimokatetrin käytön indikaatioista ja oikeanlaisen katetrin ja pistokohdan valinnasta. Keskuslaskimokatetrin laittoon ja käsittelyyn perehdytään videoiden avulla. Kurssilla tutustutaan myös katetrin laittoa ja hoitoa koskeviin suosituksiin ja tarkistuslistoihin.

Tekijät

LT, dosentti Veli-Jukka Anttila on sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri ja toimii HYKS:n infektiosairauksien klinikassa osastonylilääkärinä.

LT Kaisa Nelskylä on anestesiologian erikoislääkäri HYKS:ssä.

MME, dosentti Leila Niemi-Murola on kliininen opettaja Helsingin yliopistossa ja erikoislääkäri HYKS:ssä.

LL Jaana Pikkupeura on anestesiologian erikoislääkäri ja työskentelee Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osastolla.

Sairaanhoitaja Nina Ruottinen työskentelee HUS:ssa.

Hygieniahoitaja Irma Teirilä on toiminut OYS:n infektiotorjuntayksikössä (eläkkeellä).

Hygieniahoitaja Kirsi Terho työskentelee TYKS:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikössä.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

70 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 4994 arviota
Konkretisoi keskuslaskimokatetrin kanssa toimimista kokonaisuutena. Hoitotyön näkökulma hyvin esillä.
Kurssi lisäsi ymmärrystäni keskuslaskimokatetrin laittamisesta ja kertasi samalla aseptiikkaan liittyviä taitoja.
Hyvä ja selkeä kurssi!