Elinluovuttajan tunnistaminen ja omaisten kohtaaminen

Julkaistu 4.3.2016 • Päivitetty 12.6.2019

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti elinluovutukseen. Tästä huolimatta elinsiirtoja tehdään liian vähän, ja elinsiirtoon sopivista elimistä on jatkuva pula. Elinsiirtojen lisääminen edellyttää, että kaikki mahdolliset elinluovuttajat tunnistetaan, omaisten hyvään kohtaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja että elinluovuttajan hoitoon liittyvä osaaminen ja resurssit ovat riittävät.

Kurssilla opit oleelliset asiat mahdollisen elinluovuttajan tunnistamisesta, aivokuoleman toteamisesta ja elinluovuttajan omaisten kohtaamisesta. Lisäksi kurssi tarjoaa lisätietoa elinsiirtotoiminnasta Suomessa. Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki elinluovuttajia työssään kohtaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt ensihoidossa, päivystyspoliklinikoilla ja tehohoidossa.

Tekijät

Dosentti Anna-Maria Koivusalo toimii osastonylilääkärinä Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikössä HYKS:ssa.

LL Kirsi Rantanen toimii neurologian erikoislääkärinä neurologian klinikalla HUS:ssa.

Sairaanhoitaja Kukkamaaria Nurmi toimii elinluovutuskoordinaattorina HUS:ssa.

Sairaanhoitaja Linda Luoma toimii elinluovutuskoordinaattorina HYKS Töölön sairaalassa.

Sairaanhoitaja Tuija Uosukainen toimii elinluovutuskoordinaattorina HYKS Meilahden sairaalassa.

LT Johanna Wennervirta toimii erikoislääkärinä Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksikössä HYKS:ssa.

Avaa verkkokurssi

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

30 minuuttia

Kohderyhmä

lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Arviot

/ 1378 arviota
Tiivis mutta hyvä paketti, jossa paljon asiaa! Peukku tälle :)
Hyvää tietoa, joka auttaa minua työssäni.
Sain konkreettisia eväitä omaisten kohtaamiseen. Kurssin videot olivat erittäin antoisia.