Ebola–tietoisku

Julkaistu 9.3.2015 • Päivitetty 31.5.2018

Millainen virus on ebola? Miten ebola-virusepidemia syntyi? Entä miten taudin leviäminen pystytään ehkäisemään ja miten Suomessa varaudutaan epidemiaan?

Tässä tietoiskussa vastataan mm. näihin kysymyksiin. Voit sen avulla kerrata ja päivittää tietosi ebolatartunnan tyypillisistä oireista, hoito-ohjeista ja suojapukeutumisesta.

Tekijät

Veli-Jukka Anttila, infektiolääkäri, dosentti. Anttila toimii osastonylilääkärinä ja infektioidentorjuntayksikön vetäjänä HYKS:ssä.

Tarja Kuutamo, hygieniahoitaja. Kuutamo toimii osastonhoitajana HYKS:ssä.

Erja Mäkelä, erikoistyöhygieenikko, suojainasiantuntija. Mäkelä toimii Työterveyslaitoksella Työympäristön kehittämisen yksikössä.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

15 minuuttia

Kohderyhmä

avohoidon lääkärit ja sairaanhoitajat

lääketieteen ja hoitoalan opiskelijat

Arviot

/ 516 arviota