Vakavat vaaratapahtumat ja juurisyyanalyysi

Julkaistu 7.1.2015 • Päivitetty 7.3.2018

Juurisyyanalyysin avulla selvitetään vaaratapahtumien syy- ja seuraussuhteita moniammatillisessa ryhmässä. Malli auttaa tunnistamaan ne keskeiset tai mahdolliset syyt, jotka ovat johtaneet vakavan vaaratapahtuman syntyyn.

Tällä kurssilla käsitellään HaiPro-järjestelmän avulla tunnistettuja vakavia vaaratapahtumia. Kurssin jälkeen tunnistat vakavan vaaratapahtuman ja tiedät, miten niitä käsitellään ja miten niistä opitaan. Ymmärrät korjaavien toimenpiteiden tärkeyden, organisoinnin ja vastuutuksen sekä tunnet vakavan vaaratapahtuman moniammatillisen analysoinnin kalanruotomallin avulla.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

Leena-Maija Aaltonen, dosentti, osastonylilääkäri HYKS:n korvaklinikka.

Leila Niemi-Murola, dosentti, Helsingin yliopiston anestesiologian ja tehohoitolääketieteen kliininen opettaja, Meilahden leikkausosasto.

Netta Pohjamies, TtM, sh-th, hoitotyön kliininen opettaja, Töölön sairaala.

Susan Arminen, TtM, kliininen asiantuntija ja laatupäällikkö, HYKS Pää- ja kaulakeskus.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset

Arviot

/ 10449 arviota
Kurssissa oli uusiakin asoita, auttoi katsomaan eri näkökulmasta kuin ennen.
Kurssi sisälsi uutta tietoa.