Seurantatieto

Julkaistu 7.1.2015

Terveydenhuollon toiminnan mittaaminen on vaikeaa, niin myös potilasturvallisuuden. Sen mittaamiseen on kuitenkin kehitetty mittareita, jotka antavat nopeasti yleiskäsityksen potilasturvallisuuden tai hoidon laadusta.

Tällä kurssilla esittelemme erilaisia potilasturvallisuuden mittareita ja kerromme, mitä vaatimuksia niiden tulisi täyttää. Lisäksi opastamme, miten puutteellisillakin mittareilla voi saada hyvän käsityksen potilasturvallisuuden yleisestä tasosta. Kurssi soveltuu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

Kimmo Mattila, kehittämisylilääkäri, HUS

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

20 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset

Arviot

/ 10341 arviota
Sairaanhoidon laadun ja turvallisuuden mittareita on useita. Potilasturvallisuutta ja haittoja voidaan mitata eri tahoilta.
Hyvä kurssi.
Lisäsi tietouttani.