Farmakologia ja toksikologia

Julkaistu 12.2.2014 • Päivitetty 15.11.2017

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia -verkko-oppikirjan marraskuussa 2017 avatussa päivityksessä kirjan on tullut merkittäviä täydennyksiä ja uudistuksia. Koko teoksen tiedot on tarkastettu ja ajantasaistettu.

Farmakogenetiikkaa kuvataan aiempaa laajemmin, aiheesta on nyt oma luku. Kauttaaltaan uudistuneita osuuksia ovat mikrobilääkkeet ja syöpälääkkeet. Tulehdus- ja immunologisia reaktioita vaimentavien lääkkeiden osuuteen on lisätty uusia biologisia lääkkeitä sekä ja uusilla mekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä. Myös toksikologian osuus on päivittynyt merkittävästi ja osuuden päivitystä jatketaan vielä.

Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia -teos perehdyttää lääkeaineiden ja muiden kemiallisten aineiden vaikutusmekanismeihin ja vaikutuksiin. Se tukee lääkkeiden tarkoituksenmukaista, oikeaa ja turvallista käyttöä.

Teoksessa esitellään laajasti elimistön säätelyjärjestelmiä ja sairauksien patofysiologiaa. Lääkeaineita koskevan tiedon omaksuminen ja soveltaminen helpottuu, kun tiedot sairauden etiologiasta, mekanismeista ja oireista yhdistyvät farmakodynamiikan perusteisiin.

Lääkeaineita koskevissa luvuissa käsitellään sairauskohtaisesti lääkkeiden käyttöaiheita ja haittoja.

Toimittajat

Heikki Ruskoaho professori, Helsingin yliopisto

Jukka Hakkola professori, Oulun yliopisto

Risto Huupponen professori, Turun yliopisto; ylilääkäri, Tykslab

Anu Kantele professori, Helsingin yliopisto

Esa Korpi professori, Helsingin yliopisto

Eeva Moilanen professori, Tampereen yliopisto

Petteri Piepponen yliopiston lehtori, Helsingin yliopisto

Eriika Savontaus apulaisprofessori, Turun yliopisto

Olli Tenhunen ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea

Kirsi Vähäkangas professori, Itä-Suomen yliopisto

Kirjoittajat

 • Veli-Jukka Anttila LT, dosentti
 • Anna-Liisa Enkovaara LL
 • Marja Forsell FM
 • Jukka Hakkola LT, prof.
 • Seppo Heinonen LT, professori
 • Kalle Hoppu LKT professori
 • Ilpo Huhtaniemi LKT, professori
 • Heikki Huikuri LKT, professori
 • Risto Huupponen LKT, professori
 • Mari Hämäläinen FT
 • Sakari Jokiranta LKT, dosentti
 • Risto Juvonen FT, dosentti
 • Antti Kaipia dosentti
 • Eija Kalso LKT, professori
 • Anu Kantele LT, professori, Helsingin yliopisto
 • Risto Kerkelä LT, dosentti
 • Tapani Keränen LKT, dosentti
 • Tamim Khawaja LL, infektiotautien erikoislääkäri
 • Esa Korpi LT, professori
 • Hanna-Maija Kuusisto LT ja FT, neurologian dosentti
 • Reetta Kälviäinen LT, professori
 • Lauri Lehtimäki LT
 • Eeva Leinonen LT, sisätautien erikoislääkäri
 • Tiina Leppänen FT
 • Anni-Maija Linden
 • Johanna Magga
 • Eeva Moilanen LT, professori
 • Päivi Myllynen LT
 • Jukka Mäenpää LT, dosentti
 • Mikko Niemi LT, professori
 • Riina Nieminen FT
 • Klaus Olkkola LKT, professori
 • Pirkko Paakkari LKT
 • Ullamari Pesonen FT, professori
 • Petteri Piepponen FaT, assistentti
 • Ulla Puistola LKT, dosentti
 • Hannu Raunio LKT, professori
 • Juha Rinne LT, professori
 • Matti Ristola LKT dosentti
 • Heikki Ruskoaho LKT, professori
 • Jaana Rysä FT, professori
 • Outi Salminen dosentti
 • Tiina Santonen
 • Eeva-Riitta Savolainen LKT, dosentti
 • Kai Savolainen LKT, professori
 • Eriika Savontaus LT, dosentti
 • Mika Scheinin LKT, professori
 • Heli Siikamäki LT
 • Helene Stockmann-Juvala
 • Olli Tenhunen LT, ylilääkäri
 • Jorma Toppari LT, professori
 • Aleksi Tornio
 • Risto Tuimala LKT, dosentti
 • Marjo Tuppurainen LT, dosentti
 • Taina Turpeenniemi-Hujanen LKT, professori
 • Miia Turpeinen dosentti
 • Martti Vaara LKT dosentti professori (h.c)
 • Katriina Vuolteenaho LT
 • Kirsi Vähäkangas LKT, professori
Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Oppikirja

Laajuus

1264 artikkelia

Kohderyhmä

 • lääkärit
 • lääketieteen opiskelijat
 • kaikki terveydenhuoltoalalla ja lääketeollisuudessa työskentelevät

ISBN

978-951-656-730-6

Arviot

/ 37 arviota